Loss-in-weight (LIW)

Meetsysteem voor het bepalen van de productstroom op basis van een gewichtregistratie in de tijd, waarbij zowel de massaflow (kg/u) als de hoeveelheid (kg) worden bepaald. Regeling van de aanvoer is optioneel mogelijk, waarmee een continudosering wordt verkregen. Het systeem is inzetbaar bij schroefdoseersystemen of weegbunkers met een geregelde uitvoer.