Doseren

De weegindicator uitgebreid met doseerfunctionaliteit. Dosering met grof- en fijnsnelheid in combinatie met een automatische navalcompensatie levert een hoge nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid op. Het systeem is inzetbaar voor zowel indoseren als uitdoseren.
Geavanceerde functies zijn beschikbaar, zoals pulserend nadoseren, tolerantiecontrole, doseertijdbewaking, aansturing van een frequentieregelaar enzovoort.